تبلیغات
جزیره ی کاغذی - مطالب مهر 1392

شارژ ایرانسل

فال حافظ

من برای بودنم دلیلی ندارم ولی برای چگونه بودنم چرا ...
 

یکشنبه 14 مهر 1392
ن : سید اسماعیل ربانی نظرات

مرغ سحر
امروز همراه با دوست عزیزم اشکان احمدی که نوازنده ی تار هست کمی نواختیمو خوندیم و به عنوان یادگاری مرغ سحر رو صبط کردیم
امیدوارم خوشتون بیاد.ایرادات رو به بزرگی خودتون ببخشیدیکشنبه 14 مهر 1392
ن : سید اسماعیل ربانی نظرات

بانو ...
سلام بانوی مهربانی ها
در این روزها که احساس میان دردهامان کمی غریب افتاده است ، لبخند تو دریچه ایست به روزها و رنگ های خوب گذشته مان
مهربانی ات را کم دارد این تصویر رنگ و رو رفته ی افتاده بر آینه ی ترک خورده
بتاب
دیگر بس است تیرگی روزها
دنیا در انتظار آفتاب نگاه توست