تبلیغات
جزیره ی کاغذی - مطالب مهر 1393

شارژ ایرانسل

فال حافظ

من برای بودنم دلیلی ندارم ولی برای چگونه بودنم چرا ...
 

یکشنبه 13 مهر 1393
ن : سید اسماعیل ربانی نظرات

حالم این روزا حال خوبی نیست ...درد زیاده ولی حوصله واسه درد ودل ندارم. خیلی سخته اطرافیان آدم به راحتی درباره آدم قضاوت کنن و بدون اینکه حتی کوچکترین اطلاعی از شرایط آدم داشته باشن بیرحمانه آدم رو مورد هجوم قرار بدن. این چند ماه درگیر کابوسی به اسم پایان نامه ام که هم آرامش رو ازم رفته و هم اعتماد اطرافیانمو داره از بین می بره. اطرافیانی که تصور می کنن دارن لطف می کنن و به خیالشون این حرفا و تشرهاشون رو میشه به حساب این گذاشت که به فکرم هستن. من هیچوقت به درس علاقه ای نداشتم و نخواهم داشت. اگر درد معاش نبود شاید هیچوقت مسیر زنگی من اینگونه نبود...